Schadevergoeding vorderen

U kunt slachtoffer worden van een strafbaar feit. De rechter kan de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Bij een ernstig misdrijf krijgt u mogelijk een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldmisdrijven. Als verkeersslachtoffer kunt u mogelijk een beroep doen op het Waarborgfonds motorverkeer.

Schadevergoeding ontvangen
U kunt op een aantal manieren een schadevergoeding ontvangen.

Schadevergoeding tijdens strafzaak
De rechter kan tijdens een strafproces de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Voor de rechtszitting krijgt u van het Openbaar Ministerie (OM) een formulier. Hierop geeft u aan wat de schade is. Dat kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Legt de rechter een schadevergoedingsmaatregel op? Dan int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het bedrag voor u bij de dader. Heeft u na 8 maanden nog niet het hele bedrag ontvangen, dan krijgt u daarvoor een voorschot op de schadevergoeding. Dit geldt ook als de officier van justitie over de straf beslist en een schadevergoedingsmaatregel oplegt.

Schadevergoeding tijdens civiele procedure
U kunt de dader aansprakelijk stellen door een civiele procedure te starten. Slachtofferdesk kan u hierover meer vertellen en u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Een civiele procedure kost geld.

Verzekering dekt schade
Het is ook mogelijk dat uw verzekering de schade (gedeeltelijk) dekt. Bijvoorbeeld via uw inboedelverzekering bij inbraak of uw ziektekostenverzekering bij medische kosten.

Smartengeld voor dierbaren van slachtoffers
Op 1 januari 2019 is de Wet Vergoeding Affectieschade in gegaan. Deze wet regelt smartengeld voor naaste familieleden van slachtoffers. Deze familieleden kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Dit overlijden of letsel moet dan zijn veroorzaakt door iemand anders. Die persoon is aansprakelijk.

Bijvoorbeeld wanneer een kind na een aanrijding levenslang ernstig gehandicapt is. Of een partner komt te overlijden door een medische fout. Ook een geweldsmisdrijf kan de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld wanneer een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven.

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. In een strafprocedure kan de Staat de schadevergoeding mogelijk voorschieten.

Uitkering door Schadefonds Geweldsmisdrijven
Bent u slachtoffer van een geweldsmisdrijf en heeft u hierdoor ernstig letsel? En is dit (nog) niet vergoed door bijvoorbeeld de dader of een verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Als het slachtoffer overlijdt doen nabestaanden de aanvraag bij het Schadefonds. Dit zijn de echtgenoot, samenwonende partner of kinderen van het slachtoffer.

U kunt het aanvraagformulier voor slachtoffers of voor nabestaanden digitaal invullen of downloaden. De formulieren staan op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Schade en dader onbekend of onverzekerd
Heeft u een schade die veroorzaakt is door een motorvoertuig en is de dader onbekend of onverzekerd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Hulp bij schadevergoeding
Slachtofferdesk kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor schadevergoeding in uw zaak. Wilt u een schadeclaim indienen bij de strafzaak? Slachtofferdesk kan u in gevallen helpen u bij het invullen van de schadeformulieren.

Schadevergoeding winkelier voor winkeldiefstal
Winkeliers kunnen winkeldieven een schadevergoeding van € 181 in rekening brengen. Dit bedrag compenseert de tijd die de winkelier kwijt is aan de afwikkeling van de diefstal. Het is dus geen boete.

Meer informatie over de schadevergoeding winkeldieven vindt u op de website van de ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

Stel uw vraag aan onze specialisten!

U kunt uw vraag of uw persoonlijke situatie vrijblijvend en kosteloos aan onze specialisten voorleggen. Neem nu direct contact met ons op via 085-06 06069 of via het contactformulier op de website.