Vergoeding affectieschade: smartengeld voor naasten van slachtoffers

Vergoeding affectieschade: smartengeld voor naasten van slachtoffers

De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Deze kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft. Iemand anders moet dit veroorzaakt hebben. Die persoon is aansprakelijk. Het is een schadevergoeding voor dierbaren die verdriet hebben. En met wie het slachtoffer zijn leven deelt of deelde (in geval van overlijden).

Bijvoorbeeld een kind dat wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of een partner die komt te overlijden door een medische fout. Ook een geweldsmisdrijf kan de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld een beroofde vader die is neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven. Vergoeding van affectieschade neemt het leed van naasten van slachtoffers niet weg. Maar biedt wel erkenning, genoegdoening en helpt bij de verwerking.

Hoogte vergoeding
Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders, of zij die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer, komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. Is hij verzekerd voor de schade die hij heeft veroorzaakt, dan betaalt zijn verzekeraar. Het kan zijn dat de vergoeding lager uitvalt. Dat kan als er bijvoorbeeld sprake is van eigen schuld van het slachtoffer.

Vergoeding affectieschade mogelijk sinds 1 januari 2019
De wet is op 1 januari 2019 in werking getreden. De vergoeding van affectieschade is alleen aan de orde als het ongeval op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgehad.

Informatie en advies
Wilt u informatie en advies over vergoeding voor affectieschade? Neem dan contact met ons op! Wij kunnen u kosteloos adviseren en bijstaan.

Over de auteur

beheerder administrator

1 reactie tot nu toe

buy cialis online no prescriptionGeplaatst op4:40 am - feb 3, 2024

buy cialis online no prescription

buy cialis online no prescription

Reacties zijn gesloten.